KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Sorumlusu


Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’) ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, ilgili mevzuat gereğince Şirketimiz kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Parantez Bilişim Yazılım ve Danışmanlık Ltd. Şti., kendi abone verisine ve uhdesinde bulunan çeşitli kişisel verilere ilişkin Veri Sorumlusu olarak, KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizi mevzuata uygun olarak aşağıda yer alan bilgilendirme ve amaçlar kapsamında işleyebilmektedir.

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel verileriniz; hizmet, ürün ve faaliyet niteliğine göre değişkenlik göstermekle birlikte yetki vermiş olduğumuz şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimiz, bayilerimiz, web sitemiz, çağrı merkezimiz, mobil uygulamalar ve benzeri kanallardan temin edilerek işlenebilmektedir. İşlenen kişisel verilere, sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmiştir.

Müşteri Bilgileri : Ad, Soyad, TCKN, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet ve sair kimlik bilgileri, müşteri numaraları, alınan hizmete ve ürüne göre hizmet numaraları, Adres bilgisi, E-fatura bilgisi, abonelik durumu (iptal, aktif vb.), çağrı merkezlerinde yapılan sesli görüşme kaydı, telefon numarası, eposta adresi, mesleği gibi aboneyi tanımlayabilecek kişisel veriler, bilgileri ve benzeri bilgiler. Konum : Adres, bilgileri, iletişimin gerçekleştiği zamandaki tahmini konum verileri, yurtdışında bulunduğu ülke ve benzeri her türlü lokasyon, yer bilgileri.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları


Kişisel verileriniz;

Şirketimiz ve “Kişisel Verilerin Aktarılması” bölümünde belirtilen ilgili kuruluşların hizmetlerinin tesisi, sunulması, devamlılığı, abonelik sonrası diğer işlemler ve sona ermesi ile faturalama, usulsüzlük, suistimal ve dolandırıcılık gibi durumların önlenmesi ve tespit edilmesi,

Beyan ettiğiniz kimlik bilgilerinizin ve belgelerin doğruluğunun kontrol edilmesi,

Abonelik Sözleşmenizin yanında kimlik örneğinizin ve ilgili mevzuat gereği saklanması gereken diğer bilgilerinizin muhafaza edilmesi, size daha iyi hizmetler sunabilme ve teknolojik ilerlemeler/iyileştirmeler kapsamında konvansiyonel ve dijital mecralarda ürün, servis ve iş geliştirme, reklamcılık ve iletişim amacıyla analiz ve çalışmaların yapılması, müşteri hizmetlerinin sunulması, taleplerinizi gerçekleştirme, şikâyetlerinizi sonuçlandırma ve bilgilendirme, müşteri memnuniyetinin, abone/tüketicilerinin eğilimlerinin, bağlılığının araştırılması ve ölçülmesi, ödül, çekiliş, yarışma, hediye, teşekkür, kutlama, hatırlatma, marka işbirlikleri,

Yeniliklerden haberdar etme faaliyetleri ve bilgilendirmeleri, kredi ve risk incelemesi, denetim faaliyetleri amacıyla gerekli bilgilerin paylaşımı, iş ortaklarımız veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,

Ürün ve hizmetlere ilişkin kampanya ve tekliflerin kullanımınıza göre hazırlanması, sunulması, tanıtımı, kampanya içeriği hakkında bilgilendirilmesi amaçlarıyla ve bunlarla sınırlı olmaksızın, elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulması, hizmet, ürün ve servislerin verilmesi, analiz edilmesi, çağrı merkezi, pazarlama faaliyetleri ve bilgilendirmeleri, strateji, planlama ve iş geliştirme, hizmet kalitesinin ölçümlenmesi, finansal raporlama ve analiz, şikâyet, yasal takip ve benzeri amaçlarla Şirketimiz tarafından işlenebilecek, sistemlerde ve arşiv merkezlerinde muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması


Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan tüm hizmetler ve yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında Şirketimizin yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirebilmesi amacı ile, sözlü, yazılı ya da mobil uygulama, elektronik posta, kısa mesaj, arama gibi elektronik ortamda toplanır.

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız


KVKK 11. Maddesi uyarınca Şirketimize başvurarak;

Haklarınız bulunmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve taleplerinizi şirketimize yazılı olarak (Noter kanalı vb. yollarla) iletebilirsiniz.